Lukisan skematik adalah satu garisan yang menunjukkan pengalir, kabel atau dawai. Biasanya garisan ini menyambungkan beberapa kompenan elektrik atau alat pelindungan yang digambarkan melalui simbol piawai elektrik.

.
.
Lukisan skematik adalah lukisan yang menunjukkan susunatur alatan perlindungan elektrik dari litar pembekal ke litar pengguna berserta maklumat pembahagian beban didalam sesuatu fasa.

Atau

Gambarajah yang menunjukkan turutan kawalan / unit pengguna / alat perlindungan utama dan saiz alat perlindungan litar akhir, saiz kabel utama dan litar akhir dan jenis beban yang tersambung dalam litar.
.
.
#szdesigninfo
#autocadelektrik
#kuasaiautocad
#elektrik